Πολιτική Ιδιωτικών Δεδομένων

Η πολιτική προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με την σχετική κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τον χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, σκοπό έχουν και μόνον την ορθή και σύννομη ολοκλήρωση εμπορικής συναλλαγής με αυτόν.

Δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους για κανένα άλλο σκοπό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου τους.

Powered By OpenCart
e-pcShop © 2019