Πληροφορίες παραδόσεων

Οι παραγγελίες μπορούν να παραληφθούν από το φυσικό κατάστημα χωρίς επιβάρυνση ή να σας αποσταλούν με δική σας χρέωση μέσω ΕΛ.ΤΑ, εταιρείας ταχυμεταφορών, πρακτορείου, ή με μέσο της εταιρείας, κατά περίπτωση.

Οι παραγγελίες ταξιδεύουν για λογαριασμό και ευθύνη του πελάτη.

Συνήθης χρόνος παράδοσης είναι 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει για λόγους ανωτέρας βίας ή με ευθύνη του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε άμεσα. 

Powered By OpenCart
e-pcShop © 2019